دوره MBA مدیریت اداری و سازمانی

بدون امتیاز 0 رای
9,950,000 تومان

دوره MBA مدیریت اداری و سازمانی چیست؟ دوره MBA یا ام بی ای مدیریت اداری و سازمانی  ( MBA Administrative Management Course…

15
9,950,000 تومان

دوره MBA مدیریت برنامه ریزی

بدون امتیاز 0 رای
9,950,000 تومان

دوره MBA مدیریت برنامه ریزی چیست؟ دوره MBA یا ام بی ای مدیریت برنامه ریزی ( MBA Planning management course ) ، به…

14
9,950,000 تومان

دوره MBA مدیریت حقوق کاربردی

بدون امتیاز 0 رای
9,950,000 تومان

دوره MBA حقوق کاربردی چیست؟ دوره MBA یا ام بی ای مدیریت حقوق کاربردی ( MBA Applied Law Management Course ) ، به…

28
9,950,000 تومان

دوره MBA مدیریت دیجیتال مارکتینگ

بدون امتیاز 0 رای
9,950,000 تومان

دوره MBA دیجیتال مارکتینگ دوره MBA مدیریت دیجیتال مارکتینگ ، دوره حرفه ای مدیریت و پیشرفت کسب و کار ، بصورت حضوری و…

90
9,950,000 تومان

دوره MBA مدیریت روابط عمومی

بدون امتیاز 0 رای
9,950,000 تومان

دوره MBA روابط عمومی چیست؟ دوره MBA یا ام بی ای مدیریت روابط عمومی ( MBA Public Relations Manager Course ) ، به عنوان یکی…

5
9,950,000 تومان

دوره MBA مدیریت فروش طلا و جواهر

بدون امتیاز 0 رای
9,950,000 تومان

دوره MBA فروش طلا و جواهر چیست؟ دوره MBA یا ام بی ای مدیریت فروش طلا و جواهر ( MBA…

0
9,950,000 تومان

دوره MBA مدیریت کارآفرینی

بدون امتیاز 0 رای
9,950,000 تومان

دوره MBA کارآفرینی چیست؟ دوره MBA یا ام بی ای مدیریت کارآفرینی ( MBA Entrepreneurship Management Course ) ، به عنوان یکی از…

25
9,950,000 تومان

دوره MBA مدیریت گردشگری

بدون امتیاز 0 رای
9,950,000 تومان

دوره MBA گردشگری  چیست؟ دوره MBA یا ام بی ای مدیریت گردشگری  ( MBA Tourism management Course ) ، به عنوان یکی از…

44
9,950,000 تومان

دوره MBA مدیریت مالی

بدون امتیاز 0 رای
9,550,000 تومان

دوره MBA مدیریت مالی چیست؟ دوره MBA یا ام بی ای مدیریت مالی ( MBA Financial Management Course ) ، به عنوان یکی…

185
9,550,000 تومان